Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhp (PKZ)

Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhp (PKZ)

Podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych

Autorzy: Marek Zalewski, Mariusz Szymańczak, Przemysław Kubiak

„Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhp” to podręcznik  do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. 

  • Dostarcza podstawowej wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia w zakresie kwalifikacji M.18., M.12. oraz M.42.
  • Jest zgodny z podstawą programową nauczania w zawodach motoryzacyjnych.
  • Zawiera informacje uporządkowane w następujących grupach tematycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, rysunek techniczny, podstawy konstrukcji maszyn, techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń, maszynoznawstwo, środki transportu wewnętrznego.
  • Jest przyjazny dla czytelnika – łatwy w odbiorze język oraz liczne rysunki, zdjęcia i przykłady pomagają w zrozumieniu i zapamiętaniu prezentowanych treści. Każdy dział ma własny spis treści i rozpoczyna się stroną działową.
  • Zapewnia praktyczną naukę zawodu dzięki licznym schematom i fotografiom maszyn i ich elementów.
  • Umożliwia powtarzanie wiadomości dzięki podsumowaniom rozdziałów w postaci streszczeń. Pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne sprzyjają utrwalaniu umiejętności.  
  • Zapewnia przygotowanie do egzaminu z zakresu kwalifikacji. Cele każdego rozdziału wymie­nione w punktach odpowiadają wymaganiom podstawy progra­mowej kształcenia w zawodach.