Polska, kontynenty, świat

Atlas geograficzny dla uczniów klas 5–8 szkoły podstawowej Nowa edycja 2020–2022

Autorzy: Opracowanie zbiorowe
  • Umożliwia efektywną pracę z mapą od klasy 5 do 8 dzięki dostosowaniu treści i formy map do percepcji zarówno młodszych, jak i starszych uczniów.
  • Zapewnia realizację wymagań nowej podstawy programowej do geografii w szkole podstawowej.
  • Dostarcza najbardziej aktualnych informacji dzięki zaktualizowanym mapom oraz jeszcze większej liczbie najnowszych danych statystycznych zamieszczonych w tabelach na końcu atlasu.
  • Pomaga w łatwy sposób zrozumieć, czym jest skala mapy, dzięki nowej czytelnej infografice.
  • Doskonali umiejętność analizy i interpretacji mapy turystycznej dzięki zadaniom do mapy turystycznej Tatr.