Ponad słowami

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2, część 2

Nr dopuszczenia: 425/4/2013/2015
Autorzy: Małgorzata Chmiel, Ewa Mirkowska-Treugutt, Anna Równy

Podręcznik „Ponad słowami” do klasy 2 część 2, obejmujący Młodą Polskę i dwudziestolecie międzywojenne, w kompleksowy sposób łączy nauczanie historii literatury z interpretacją współczesnych dzieł literackich i innych zjawisk kulturowych.

  • Charakteryzuje się wyjątkowo uporządkowanym i czytelnym układem treści, który został podzielony na bloki tematyczne.
  • Pomaga uczniom w interpretacji utworów literackich i dzieł sztuki poprzez odpowiednie ćwiczenia i omówienia.
  • Gruntownie przygotowuje do egzaminu maturalnego dzięki systematycznemu kształceniu wymaganych umiejętności.
  • Pokazuje współczesne nawiązania literackie i artystyczne do wątków poruszanych w określonych epokach.
  • Kładzie nacisk na kształcenie kulturowe, szczególnie na edukację filmową.
  • Ukazuje związki łączące różne utwory literackie oraz dzieła sztuki pochodzące z określonej epoki.
  • W przystępny sposób omawia zagadnienia z nauki o języku, często przywołując opinie uznanych językoznawców na temat współczesnych tendencji polszczyzny.