Przyjmowanie prac konkursowych zakończone

Drodzy młodzi pisarze, drogie młode pisarki! Po raz kolejny stanęliście na wysokości zadania. Do tegorocznej edycji konkursu literackiego „Popisz się talentem” zgłosiliście aż 3832 prace! Teraz trwa wielkie czytanie! Tytuły zwycięskich opowiadań i nazwiska laureatów poznacie już 30 maja. Rezultatem konkursu będzie pięknie zilustrowana książka zawierająca 30 najlepszych opowiadań wyłonionych przez profesjonalne jury - po 15 opowiadań z dwóch grup wiekowych (klasy I-III oraz klasy IV-VII). 

Zgłoś pracę do konkursu „Popisz się talentem”

1. Aby zgłosić pracę do konkursu, wypełnij poniższy formularz. W pierwszej części (przed pracą konkursową) podaj dane dziecka - uczestnika konkursu. W drugiej części (po pracy konkursowej) podaj dane osoby, która zgłasza pracę, czyli swoje - rodzica, nauczyciela lub opiekuna prawnego.

2. Dołącz skan zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie. Pobierz odpowiedni dokument:

3. Kliknij przycisk WYŚLIJ. Na stronie zobaczysz komunikat TWOJA WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA. Jeśli nie widzisz komunikatu, sprawdź, czy wszystkie pola w formularzu zostały poprawnie uzupełnione. Po poprawieniu zgłoszenia ponownie kliknij przycisk WYŚLIJ.

(np. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Praliny Czekoladowej)
(np. ul. Landrynkowa 16, 11-111 Cukiernice Małe)
(np. rodzica lub opiekuna prawnego, lub nauczyciela)
(np. +48 123 456 789)

* Wymagane