Zgłoś pracę do konkursu „Popisz się talentem”

1. Aby zgłosić pracę do konkursu, wypełnij poniższy formularz. W pierwszej części (przed pracą konkursową) podaj dane dziecka - uczestnika konkursu. W drugiej części (po pracy konkursowej i odpowiedzi na krótkie pytanie) podaj dane osoby, która zgłasza pracę, czyli swoje - rodzica, nauczyciela lub opiekuna prawnego.

2. Dołącz skan zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie. Pobierz odpowiedni dokument:

3. Kliknij przycisk WYŚLIJ. Na stronie zobaczysz komunikat TWOJA WIADOMOŚĆ ZOSTAŁA WYSŁANA. Jeśli nie widzisz komunikatu, sprawdź, czy wszystkie pola w formularzu zostały poprawnie uzupełnione. Po poprawieniu zgłoszenia ponownie kliknij przycisk WYŚLIJ.

Zgłoś pracę do konkursu

wpisz imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika
wpisz nazwę szkoły, np. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Antoniusza Wścibinosa
wpisz adres szkoły, np. ul. Puszczańska 16, 11-111 Bory Małe
podaj województwo, w którym mieści się szkoła
wpisz tytuł pracy konkursowej
wpisz imię i nazwisko osoby zgłaszającej, np. rodzica lub opiekuna prawnego, lub nauczyciela
wpisz e-mail
wpisz numer telefonu, np. +48 123 456 789