Przyjmowanie prac konkursowych zakończone

Drodzy młodzi pisarze, drogie młode pisarki! Zakończyliśmy przyjmowanie prac do 7. edycji konkursu literackiego „Popisz się talentem”. Teraz trwa wielkie czytanie! Tytuły zwycięskich opowiadań i nazwiska laureatów poznacie już 11 maja. Rezultatem konkursu będzie pięknie zilustrowana książka zawierająca 30 najlepszych opowiadań wyłonionych przez profesjonalne jury - po 15 opowiadań z dwóch grup wiekowych (klasy I-IV oraz klasy V-VIII).