Poznać przeszłość 4

Poznać przeszłość 4

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1021/4/2022
Autorzy: Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak

„Poznać przeszłość 4” to podręcznik do historii dla klas 4 liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego, który obejmuje treści od roku 1939. Przyjazny i czytelny układ treści, przystępny język oraz atrakcyjna szata graficzna pozwalają na efektywną naukę przedmiotu.

  • Pozwala na przybliżanie wydarzeń i procesów historycznych poprzez atrakcyjne wizualnie infografiki.
  • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej za pomocą chronologicznego przedstawienia materiału.
  • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł opatrzonych zadaniami.
  • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Symbole epoki oraz To budzi kontrowersje, a także propozycji dodatkowych publikacji książkowych.
  • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów poprzez wykorzystanie przejrzystych Podsumowań obudowanych czytelnymi osiami czasu.