Poznać przeszłość. Europa i świat

Poznać przeszłość. Europa i świat

Karty pracy ucznia do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Autorzy: Tomasz Maćkowski

Karty pracy ucznia „Poznać przeszłość. Europa i świat” to zbiór różnorodnych ćwiczeń, które pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu historii i społeczeństwa.

  • Umożliwiają rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami dzięki licznym zadaniom wyposażonym w teksty, mapy, materiał ilustracyjny i dane statystyczne.
  • Pomagają utrwalić omawiane na lekcji informacje dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
  • Pozwalają rozwijać wiedzę humanistyczną za pomocą różnorodnych i inspirujących ćwiczeń.
  • Oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.