Poznać przeszłość. Wiek XX

Poznać przeszłość. Wiek XX

Karty pracy ucznia do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autorzy: Włodzimierz Chybowski, Iwona Janicka

Karty pracy ucznia „Poznać przeszłość. Wiek XX” do historii dla 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego zawierają zestawy różnorodnych zadań, pomocnych w utrwalaniu wiedzy.

  • Umożliwiają kształcenie umiejętności historycznych, takich jak praca z mapą, tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
  • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji za pomocą zadań skorelowanych z podręcznikiem.
  • Ułatwiają przygotowania do sprawdzianów poprzez Podsumowania.
  • Oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.