Poznać przeszłość. Wiek XX

Poznać przeszłość. Wiek XX

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 525/2012
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Podręcznik „Poznać przeszłość. Wiek XX” do historii dla 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego w chronologiczny sposób i nowoczesnej formie przedstawia dzieje XX w.

  • Pozwala na przybliżanie wydarzeń i procesów historycznych poprzez atrakcyjne wizualnie infografiki.
  • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej za pomocą chronologicznego przedstawienia materiału.
  • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł i dołączonym do nich zadaniom.
  • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Symbole epoki oraz Epoka w opiniach historyków, a także propozycji dodatkowych publikacji książkowych.
  • Pomaga powtórzyć treści z końcowego etapu nauki historii w gimnazjum dzięki elementowi Co było wcześniej.
  • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów poprzez wykorzystanie Podsumowań i Tablic chronologicznych.