Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość

Karty pracy ucznia do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Autorzy: Artur Kowalski, Łukasz Męczykowski

Karty pracy ucznia „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość” to zbiór różnorodnych ćwiczeń, które pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu historii i społeczeństwa.

  • Umożliwiają rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami dzięki licznym zadaniom wyposażonym w teksty, mapy, materiał ilustracyjny i dane statystyczne.
  • Pomagają utrwalić omawiane na lekcji informacje dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
  • Pozwalają rozwijać wiedzę humanistyczną za pomocą różnorodnych i inspirujących ćwiczeń.
  • Oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.