Poznajemy siebie. Uczymy się więcej. Wiemy więcej

Poznajemy siebie. Uczymy się więcej. Wiemy więcej

Pewny Start. Dzisiaj w szkole. Pakiet

Pakiet „Pewny start. Dzisiaj w szkole. Poznajemy siebie, Uczymy się, Wiemy więcej” powstał z myślą o kształtowaniu wszechstronnych kompetencji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną.

Jeżeli jako nauczyciel poszukujesz kompletnego zestawu materiałów dydaktycznych – takich, które są nastawione na wsparcie uczniów w zakresie zdolności poznawczych i społecznych – te publikacje sprostają Twoim oczekiwaniom. Umożliwią Ci stworzenie długofalowego planu dydaktycznego, opartego o angażujące pomoce dydaktyczne, które zainspirują uczniów do działania.

W skład tego pakietu wchodzą 3 publikacje z kartami pracy:

  • „Poznajemy siebie”,
  • „Uczymy się”,
  • „Wiemy więcej”.

Łącznie zawierają one aż 243 karty z ćwiczeniami o zróżnicowanej formie, tematyce i stopniu trudności. Korzystając z nich, nauczyciel może dostosować poziom zajęć do specjalnych potrzeb edukacyjnych każdego z ucznia.

Ten zestaw:

  • porusza ważne tematy związane z edukacją społeczną, emocjonalną i poznawczą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – to m.in. zagadnienia takie jak: proszenie o pomoc, nazywanie emocji, budowanie własnej tożsamości, role społeczne etc.,
  • wspomaga rozwój małej i dużej motoryki, jak również przygotowuje do nauki czytania, pisania i liczenia,
  • ma przyjazną, kolorową szatę graficzną, która zwiększa komfort odbioru materiałów dydaktycznych.

W serii wydawniczej „Dzisiaj w szkole” znajdziesz również wiele innych materiałów dydaktycznych. Poznaj je bliżej i dobierz te, których potrzebujesz w pracy ze swoimi podopiecznymi.