Prace biurowe Karty pracy 1, Karty pracy 2, Materiał edukacyjny Pakiet

Prace biurowe Karty pracy 1, Karty pracy 2, Materiał edukacyjny Pakiet

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej

W skład Pakietu Pewny start. Aktywni zawodowo. Prace biurowe wchodzą 3 publikacje:

Pewny Start. Aktywni zawodowo. Prace biurowe. Karty pracy 1
Pewny Start. Aktywni zawodowo. Prace biurowe. Karty pracy 2
Pewny Start. Aktywni zawodowo. Pracuję w biurze. Materiał edukacyjny


Zestaw Pewny start. Aktywni zawodowo Prace biurowe zawiera informacje na temat:

 • wyposażenia biura,
 • organizacji pracy w biurze,
 • wizerunku pracownika,
 • czynności wykonywanych podczas kontaktów z interesantami
 • instrukcje obsługi urządzeń biurowych krok po kroku,
 • zasad BHP podczas korzystania z urządzeń biurowych.


W zestawie Pewny start. Aktywni zawodowo Prace biurowe znajdują się także zadania:

 • matematyczne,
 • związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem,
 • związane nauką sprawnego posługiwania się narzędziami pisarskimi.


Publikacja pozwoli uczniom przygotować się do wykonywania określonych zadań, dzięki czemu będą mogli funkcjonować jako pełnoprawni pracownicy.

Wiele praktycznych umiejętności nabytych po przerobieniu tego materiału pomoże nie tylko w znalezieniu pracy, ale także w codziennym funkcjonowaniu. Uczniowie zyskają nie tylko wiedzę, ale też umiejętności potrzebne w jak najlepszym funkcjonowaniu w dorosłym życiu prywatnym i zawodowym.

PEWNY START. AKTYWNI ZAWODOWO - POMOC W NABYWANIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIOM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Seria Pewny start. Aktywni zawodowo pomoże przygotować uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia pracy.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole podstawowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.