Prace biurowe. Karty pracy 1

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Hryń Joanna, Minkiewicz Anna, Rapiej Katarzyna, Gajda Robert

Prace biurowe Karty pracy 1 to 80 kart, które zawierają materiał teoretyczny i praktyczny związany z przygotowaniem ucznia do prac biurowych.
Część z nich dotyczy zasad BHP w pracy i podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. W publikacji znajdują się zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem, a także z nauką sprawnego posługiwania się narzędziami pisarskimi.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie:

  •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
  •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole podstawowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.