Prosto do matury 1

Prosto do matury 1

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nr dopuszczenia: 619/1/2012/2015
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Podręcznik „Prosto do matury” do klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym został opracowany z myślą o uczniach przygotowujących się do matury z matematyki. 

  • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w pięciu działach: Liczby, Funkcje, Figury na płaszczyźnie, Trygonometria, Funkcja liniowa.
  • Pomaga oswajać się z egzaminem maturalnym od pierwszych dni nauki w szkole ponadgimnazjalnej dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym temacie (Prosto do matury) i każdym dziale (Powtórzenie).
  • Pozwala przećwiczyć algorytmy i strategie odpowiednie do rozwiązywania problemów matematycznych dzięki licznym (ponad 2000) zadaniom do samodzielnego rozwiązywania.
  • Ułatwia przypomnienie treści niezbędnych do zrozumienia kolejnych zagadnień dzięki sekcji Warto powtórzyć.
  • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.