Prosto do matury 3

Prosto do matury 3

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

„Prosto do matury” do klasy 3 szkół ponadgimnazjalnych, w zakresie podstawowym, to trzecia i ostatnia część podręcznika opracowanego z myślą o uczniach przygotowujących się do obowiązkowej matury z matematyki. 

Dostosowany do zapisów ustawy wymagającej wieloletniości podręczników.

  • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w dwóch działach: Stereometria oraz Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.
  • Pomaga oswajać się z egzaminem  maturalnym dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym temacie (Prosto do matury) i każdym dziale (Powtórzenie).
  • Pomaga skutecznie powtórzyć i uporządkować treści z całego cyklu nauczania przed obowiązkowym egzaminem  maturalnym dzięki działowi Powtórzenie przed maturą, zawierającemu uporządkowane tematycznie najważniejsze definicje, twierdzenia i zadania typu egzaminacyjnego oraz powtórzeniowe zestawy zadań.
  • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.
  • Umożliwia opanowanie sposobów rozwiązywania zadań różnego typu dzięki licznym (ponad 800) zadaniom do samodzielnego rozwiązania, które pozwalają przećwiczyć algorytmy i strategie matematyczne.