Prosto do matury 3

Prosto do matury 3

Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nr dopuszczenia: 619/3/2014/2016
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski

Podręcznik „Prosto do matury” do klasy 3 szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym został opracowany z myślą o uczniach przygotowujących się do matury z matematyki. Nowoczesny i praktyczny podręcznik systematyzujący wiedzę, może również pełnić funkcję zbioru zadań.

Dostosowany do zapisów ustawy wymagającej wieloletniości podręczników.

  • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w trzech działach: Stereometria, Rachunek różniczkowy oraz Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.
  • Pomaga oswajać się z egzaminem maturalnym dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego po każdym temacie (Prosto do matury) i każdym dziale (Powtórzenie).
  • Ułatwia przypomnienie treści niezbędnych do zrozumienia wprowadzonych zagadnień dzięki sekcji Warto powtórzyć.
  • Pomaga skutecznie powtórzyć i uporządkować treści z całego cyklu nauczania przed obowiązkowym egzaminem  maturalnym dzięki działowi Powtórzenie przed maturą, zawierającemu uporządkowane tematycznie najważniejsze definicje, twierdzenia i zadania typu egzaminacyjnego oraz powtórzeniowe zestawy zadań.
  • Pozwala przećwiczyć algorytmy i strategie matematyczne odpowiednie do rozwiązywania problemów matematycznych dzięki licznym (ponad 1000) zadaniom do samodzielnego rozwiązywania.
  • Umożliwia samodzielną naukę dzięki odpowiedziom i wskazówkom do większości zadań.