Przed egzaminem. Matematyka

Teoria, zadania i arkusze egzaminacyjne

Autorzy: Jerzy Janowicz

Publikacja „Przed egzaminem. Matematyka” przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego. Jest przeznaczona do samodzielnej nauki.

  • Umożliwia powtarzanie najważniejszych wiadomości wymaganych na egzaminie dzięki odpowiednio dobranemu materiałowi teoretycznemu.
  • Pomaga opanować sposoby rozwiązywania zadań najczęściej spotykanych na egzaminie dzięki rozwiązaniom przykładowych zadań.
  • Pozwala na ćwiczenie umiejętności wymaganych na egzaminie i sprawdzenie wiedzy z danego tematu dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego i zadaniom z egzaminów (To było na egzaminie).
  • Umożliwia weryfikowanie samodzielnej pracy dzięki odpowiedziom i dostępowi do rozwiązań zadań.
  • Pozwala na przekrojowe sprawdzenie wiedzy i oswojenie się z formułą egzaminu dzięki Przykładowym arkuszom egzaminacyjnym.
  • Odsyła do rozwiązań zadań oraz dodatkowych arkuszy egzaminacyjnych za pomocą kodów QR.