Przyroda

Przyroda

Karty pracy ucznia - fizyka, chemia

Autorzy: Anna Jagodnicka, Marta Giżyńska, Aleksandra Kwiek

Karty pracy ucznia „Przyroda” zawierają niemal 200 zadań do 15 wątków tematycznych podzielonych na dwa bloki przedmiotowe.

  • Pomagają utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach dzięki różnorodnym typom zadań.
  • Ułatwiają kształcenie ważnych umiejętności, jak analiza tekstu źródłowego czy odczytywanie informacji zapisanych w postaci wykresu lub schematu.
  • Zastępują zeszyt przedmiotowy dzięki miejscom na notatki z lekcji.