Przyroda SP TAJEMNICE PRZYRODY RE kl. 4  Generator testów

Przyroda SP TAJEMNICE PRZYRODY RE kl. 4 Generator testów

Generator testów i sprawdzianów to niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Zawiera około 250 zadań skorelowanych z podręcznikiem „Tajemnice przyrody” dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Umożliwia tworzenie własnych testów, sprawdzianów i kartkówek dzięki dużej liczbie zadań z funkcją edytowania oraz możliwości dodawania własnych zadań.

Ułatwia sprawdzanie różnych umiejętności dzięki zróżnicowanym typom zadań oraz przypisanym do nich wymaganiom z podstawy programowej.

Pomaga w dowolnym momencie sprawdzać postępy uczniów dzięki łatwemu sposobowi zestawiania zadań dla dwóch grup wraz z kluczem odpowiedzi.

Zapewnia skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania sprawdzianu dzięki gotowym arkuszom zadań.