Puls Ziemi 2

Podręcznik do geografii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 5/2/2010/2015
Autorzy: Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef Soja

Podręcznik „Puls Ziemi 2” jest przeznaczony do nauczania geografii w gimnazjum. Prezentuje treści dotyczące geografii regionalnej świata w ujęciu regionalno-problemowym.

  • Umożliwia skuteczne przyswojenie wiedzy na temat warunków naturalnych, ludności oraz gospodarki poszczególnych krajów, regionów oraz kontynentów przez pryzmat charakterystycznych dla nich problemów.
  • Kształci umiejętność analizy oraz interpretacji map za pomocą czytelnych map ogólnogeograficznych kontynentów oraz licznych map tematycznych w poszczególnych jednostkach lekcyjnych.
  • Rozbudza zainteresowanie geografią dzięki atrakcyjnym stronom Ważne i ciekawe!, które zawierają istotne informacje dotyczące problemów regionu lub państwa omawianego na lekcji.
  • Ułatwia przygotowanie się do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom oraz testom Wiesz czy nie wiesz?