Puls Ziemi 3

Podręcznik do geografii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 5/3/2010/2016
Autorzy: Roman Malarz

Podręcznik „Puls Ziemi 3” jest przeznaczony do nauczania geografii w gimnazjum. W przejrzysty sposób prezentuje treści dotyczące geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Polski.

  • Pomaga zrozumieć kluczowe treści z geografii Polski dzięki nowoczesnym i atrakcyjnym infografikom.
  • Kształci umiejętność analizy oraz interpretacji map za pomocą licznych czytelnych map tematycznych Polski.
  • Rozbudza zainteresowanie geografią poprzez atrakcyjne strony Ważne i ciekawe!, które zawierają istotne informacje dotyczące środowiska geograficznego Polski.
  • Ułatwia porządkowanie wiedzy i powtórzenie wiadomości przed sprawdzianami dzięki Podsumowaniom oraz testom Wiesz czy nie wiesz?