Puls życia 5

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021-2023

Nr dopuszczenia: 844/1/2018
Autorzy: Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa edycja 2021-2023

Podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 5 zawiera treści dotyczące podstaw biologii, wirusów i bakterii, protistów, grzybów oraz roślin. 

  • Uwzględnia możliwości percepcyjne młodszych uczniów.
  • Ułatwia przyswojenie treści dzięki krótkim zdaniom napisanym prostym językiem.
  • Nakierowuje ucznia na najważniejsze treści poprzez elementy Zwróć uwagę na oraz To najważniejsze!
  • Pomaga w nauce abstrakcyjnych zagadnień dzięki czytelnym infografikom.
  • Kształci praktyczne umiejętności poprzez Doświadczenia i Obserwacje oraz przeglądy organizmów Rozpoznaj…
  • Skłania do dyskusji i rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem za pomocą Co o tym sądzisz?
  • Umożliwia powtórzenie materiału i sprawdzenie wiedzy przed sprawdzianami dzięki Podsumowaniu po dziale oraz testom Wiesz czy nie wiesz? po każdym dziale.
  • Ułatwia przygotowania do konkursów biologicznych poprzez wyraźnie oznaczone treści spoza podstawy programowej.