Puls życia 6

Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2022–2024

Nr dopuszczenia: 844/2/2019
Autorzy: Joanna Stawarz

Nowa Edycja 2022-2024

Podręcznik do biologii „Puls życia” dla klasy 6 zawiera treści dotyczące różnorodności zwierząt.

  • Ułatwia przyswojenie wiedzy dzięki krótkim zdaniom napisanym prostym językiem i wytłuszczeniu ważnych informacji.
  • Wskazuje obowiązujące wymagania podstawy programowej poprzez elementy Zwróć uwagę naoraz To najważniejsze!
  • Pomaga w nauce trudniejszych zagadnieńdzięki atrakcyjnym, czytelnym infografikom.
  • Umożliwia wykorzystanie wiedzy w praktycedzięki oryginalnym rozwiązaniom dydaktycznym, np. tablicom Rozpoznaj…
  • Skłania do dyskusji i rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotemza pomocą elementu Co o tym sądzisz?
  • Pomaga uporządkować wiedzę przed sprawdzianem dzięki czytelnym Podsumowaniomoraz testom Wiesz czy nie wiesz? umieszczonym po każdym dziale.