Puls życia 8

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021–2023

Nr dopuszczenia: 844/4/2021/z1
Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa edycja 2021–2023

Nowy podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 8 jest dostosowany do obecnej sytuacji szkolnej. Pozwala na bezpieczną realizację treści oraz umożliwia skuteczne przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z biologii.

  • Pomaga w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty z biologii za pomocą bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
  • Ułatwia naukę współczesnemu uczniowi poprzez atrakcyjne i czytelne  infografiki, treści podzielone na małe, zwięzłe porcje oraz prosty i przyjazny język wykładu.
  • W czytelny sposób obrazuje trudneabstrakcyjne zagadnienia dzięki przejrzystym, atrakcyjnym infografikom.
  • Wspomaga naukę genetyki poprzez stopniowe wprowadzanie ucznia w kolejne etapy rozwiązywania krzyżówek genetycznych.
  • Nakierowuje ucznia na najważniejsze zagadnienia z danego tematu dzięki elementom Zwróć uwagę na oraz To najważniejsze.
  • Skłania do refleksji i dyskusji dzięki elementom Co o tym sądzisz?
  • Ułatwia poszerzanie wiedzy i przygotowania do konkursów poprzez wyraźne oznaczenie treści dodatkowych.