Puls życia. Klasa 8

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 844/3/2018
Autorzy: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 8 zawiera treści z genetyki, ewolucjonizmu, ekologii oraz ochrony środowiska.

  • Umożliwia uczniom samodzielne uzupełnienie wiedzy niezbędnej m.in. do nauki ekologii i ewolucjonizmu dzięki dodatkowi To Ci się przyda.
  • W czytelny sposób obrazuje trudne, abstrakcyjne zagadnienia dzięki przejrzystym, atrakcyjnym infografikom.
  • Wspomaga naukę genetyki poprzez stopniowe wprowadzanie ucznia w kolejne etapy rozwiązywania krzyżówek genetycznych.
  • Skłania do refleksji i dyskusji dzięki elementom Co o tym sądzisz?
  • Nakierowuje ucznia na najważniejsze zagadnienia z danego tematu dzięki elementom Zwróć uwagę na oraz To najważniejsze.
  • Pomaga przygotować się do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom oraz Wiesz czy nie wiesz? po każdym dziale.
  • Ułatwia poszerzanie wiedzy i przygotowania do konkursów poprzez wyraźne oznaczenie treści dodatkowych.