Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt A

Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt A

Autorzy: Elżbieta Waszkiewicz, Katarzyna Skoczylas, Agnieszka Jankowska

Ćwiczenia z cyklu „Radzę sobie coraz lepiej”  mają charakter powtórzeniowo-utrwalający, wspomagają naukę czytania i pisania oraz umiejętności matematyczne.

Zadania zamieszczone w zeszycie „Radzę sobie coraz lepiej” A:

  • Służą ćwiczeniu sprawności manualnej i grafomotoryki dzięki wielu ćwiczeniom polegającym na rysowaniu po śladzie.
  • Doskonalą orientację przestrzenną.
  • Wyrabiają spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową.
  • Przygotowują do kształtowania pojęć matematycznych.
  • Doskonalą słuch fonematyczny i utrwalają treści edukacyjne podane podczas zajęć.
  • Zadania są konstruowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
  • Dla rodziców jest przygotowany odrębny poradnik, zawierający wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.