Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt B

Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt B

Autorzy: Elżbieta Dominik, Agnieszka Jankowska

Ćwiczenia z cyklu „Radzę sobie coraz lepiej”  mają charakter powtórzeniowo-utrwalający, wspomagają naukę czytania i pisania oraz umiejętności matematyczne.

Zadania zamieszczone w zeszycie „Radzę sobie coraz lepiej” B:

  • Doskonalą analizę i syntezę słuchowo-wzrokową wyrazów. 
  • Utrwalają poznane litery. 
  • Wyrabiają spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową.
  • Pozwalają opanować techniki czytania i poprawnego pisania.
  • Doskonalą słuch fonematyczny i utrwalają treści edukacyjne podane podczas zajęć.
  • Zadania są konstruowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
  • Dla rodziców jest przygotowany odrębny poradnik, zawierający wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.