Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt C

Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt C

Autorzy: Elżbieta Dominik, Barbara Jędrzejewska-Rudak, Elżbieta Kacprzak

Ćwiczenia z cyklu „Radzę sobie coraz lepiej”  mają charakter powtórzeniowo-utrwalający, wspomagają naukę czytania i pisania oraz umiejętności matematyczne.

Zadania zamieszczone w zeszycie „Radzę sobie coraz lepiej” C:

  • Doskonalą orientację na kartce, wyrabiają spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową.
  • Rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem i poprawne pisanie. 
  • Utrwalają treści edukacyjne podane podczas zajęć i uczą wykorzystywania ich w zadaniach praktycznych.
  • Zadania są konstruowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności.