Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt D

Radzę sobie coraz lepiej, zeszyt D

Autorzy: Elżbieta Kacprzak

Ćwiczenia z cyklu „Radzę sobie coraz lepiej”  mają charakter powtórzeniowo-utrwalający, wspomagają naukę czytania i pisania oraz umiejętności matematyczne.

Zadania zamieszczone w zeszycie „Radzę sobie coraz lepiej” D:

  • Poszerzają wiadomości zdobyte w klasie i rozwijają umiejętność samodzielnego uczenia się. 
  • Doskonalą tempo cichego czytania ze zrozumieniem. 
  • Rozwijają umiejętność wypowiadania się.
  • Poprawiają sprawność liczenia i kształtują myślenie matematyczne.