Egzamin ósmoklasisty: znamy arkusze pokazowe

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są już dostępne arkusze pokazowe Egzaminu ósmoklasisty. Warto się z nimi zapoznać, aby mieć jak najwięcej czasu na przygotowania... i opracowanie strategii zdawania.

Egzamin ósmoklasisty zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w kwietniu 2019 roku. Jego trzy kolejne edycje (2019, 2020, 2021) będą tak zwanymi edycjami przejściowymi i obejmą trzy przedmioty: język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę. Natomiast od kwietnia 2022 egzamin będzie przeprowadzany z czterech przedmiotów, czyli: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu dodatkowego (biologia, chemia, fizyka, geografia i historia). Już dziś na stronach CKE możecie zapoznać się z pokazowymi arkuszami egzaminu ósmoklasisty dla przedmiotów:

  • język polski,
  • matematyka,
  • matematyka w językach mniejszości narodowych, języku mniejszości etnicznej i języku regionalnym,
  • język angielski,
  • język francuski,
  • język hiszpański,
  • język niemiecki,
  • język rosyjski,
  • język włoski.

Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy i przeprowadzany w formie pisemnej. Na koniec roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu, które to zaświadczenie będzie warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Przejdź do sekcji Egzamin ósmoklasisty.

Zobacz arkusze na stronach CKE.

Najnowsze

Nowe ramowe plany nauczania podpisane

17 marca br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania jest ich sama konstrukcja, która przypisuje konkretne godziny do poszczególnych klas dla poszczególnych przedmiotów (dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym).