Harmonogram wdrażania nowych podstaw programowych

fot. mizar_21984 / Shutterstock

14 lutego br. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Zgodnie z założeniami nowej reformy  zmiany w systemie oświaty rozpoczną się 1 września 2017 roku, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023.

Od 1 września 2017 r. nowe podstawy programowe ( i co za tym idzie także nowe podręczniki) obowiązywać będą w klasach I, IV, VII nowej szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników. W kolejnych latach nowe podstawy programowe będą obejmować kolejno nowe roczniki uczniów w nowym systemie nauczania.

Szczegółowy harmonogram wdrażania nowych podstaw programowych w edukacji szkolnej (2017-2022)

Kolejne terminy w harmonogramie prac nad nowymi podstawami programowymi:

  • Od połowy czerwca do połowy sierpnia 2017 r. – konsultacje podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum.
  • Do końca III kwartału 2017 r. – projekt podstaw programowych dla pozostałych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
  • Do końca I kwartału 2017 r. – projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół, a także projekt podstawy programowej kształcenia w zawodach dla branżowych szkół i techników.
  • Do połowy czerwca 2017 r. – zakończenie prekonsultacji dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum.
  • Do końca I kwartału 2018 r. – opublikowanie rozporządzenia uwzględniającego podstawę programową kształcenia w pozostałych zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowa-podstawa-programowej-podpisana.html