Harmonogram wdrażania nowych podstaw programowych

fot. mizar_21984 / Shutterstock

14 lutego br. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Zgodnie z założeniami nowej reformy  zmiany w systemie oświaty rozpoczną się 1 września 2017 roku, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023.

Od 1 września 2017 r. nowe podstawy programowe ( i co za tym idzie także nowe podręczniki) obowiązywać będą w klasach I, IV, VII nowej szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników. W kolejnych latach nowe podstawy programowe będą obejmować kolejno nowe roczniki uczniów w nowym systemie nauczania.

Szczegółowy harmonogram wdrażania nowych podstaw programowych w edukacji szkolnej (2017-2022)

Kolejne terminy w harmonogramie prac nad nowymi podstawami programowymi:

  • Od połowy czerwca do połowy sierpnia 2017 r. – konsultacje podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum.
  • Do końca III kwartału 2017 r. – projekt podstaw programowych dla pozostałych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
  • Do końca I kwartału 2017 r. – projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół, a także projekt podstawy programowej kształcenia w zawodach dla branżowych szkół i techników.
  • Do połowy czerwca 2017 r. – zakończenie prekonsultacji dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, branżowej szkoły i technikum.
  • Do końca I kwartału 2018 r. – opublikowanie rozporządzenia uwzględniającego podstawę programową kształcenia w pozostałych zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowa-podstawa-programowej-podpisana.html

Najnowsze

Nowe ramowe plany nauczania podpisane

17 marca br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych. Zasadniczą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących ramowych planów nauczania jest ich sama konstrukcja, która przypisuje konkretne godziny do poszczególnych klas dla poszczególnych przedmiotów (dotychczasowe ramowe plany nauczania określały minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym).