Nowe kwoty dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe

fot. wutzkohphoto / Shutterstock

Finasowanie podręczników i zeszytów ćwiczeń przez państwo zostaje utrzymane – system dotacyjny będzie obowiązywał w całej nowej ośmioletniej szkole podstawowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”, od 2017 r. będą obowiązywać nowe kwoty dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne. 

W 2017 r. dotacja będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w:

  • Podręczniki (lub materiały edukacyjne) z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I;
  • podręczniki (lub materiały edukacyjne) oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV;
  • podręczniki (lub materiały edukacyjne) oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy VII.

Nowe kwoty dotacji określone w ustawie „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe” (tzw. „nowy system dotacyjny"):

Szkoła podstawowa

Kwota dotacji na ucznia

Dotacja na podręczniki

Dotacja na materiały ćwiczeniowe

Klasa 1

75 zł (NZ+JO)

50 zł

Klasa 2

75 zł (NZ+JO)

50 zł

Klasa  3

75 zł (NZ+JO)

50 zł

Klasa 4

140 zł

25 zł

Klasa 5

180 zł

25 zł

Klasa 6

180 zł

25 zł

Klasa 7

250 zł

25 zł

Klasa 8 

250 zł

25 zł

W 2017 r. w pozostałych klasach szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej (tzw. "stary system dotacyjny").

W 2017 roku wyposażenie szkół zostanie więc zrealizowane w zakresie:

  • klas I-III szkoły podstawowej – w materiały ćwiczeniowe (w wysokości 50 zł na ucznia);
  • klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjalnych – w materiały ćwiczeniowe (w wysokości 25 zł na ucznia) .
  • klas VI szkoły podstawowej – w podręczniki lub materiały edukacyjne (w wysokości 140 zł na ucznia);
  • klas III gimnazjalnych – w podręczniki lub materiały edukacyjne (w wysokości 250 zł na ucznia).