Rękodzieło. Karty pracy 2

Rękodzieło. Karty pracy 2

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń, Anna Minkiewicz, Krystyna Rapiej

Rękodzieło Karty pracy 2 to 80 kart zawierających materiał teoretyczny i praktyczny związany z rękodzielnictwem.
Część z nich zawiera instrukcje samodzielnego wykonania ozdób okolicznościowych.
Karty zawierają zadania matematyczne, zadania związane z samodzielnym czytaniem i pisaniem, uczą umiejętności samodzielnego myślenia i sprawnego posługiwania się narzędziami pisarskimi.

Z publikacji mogą korzystać uczniowie:

  •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
  •  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole podstawowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy.

Materiał może być wykorzystany również na zajęciach rozwijających kreatywność.