Rytmiczna kropka

Rytmiczna kropka

„Rytmiczna kropka” to multimedialna pomoc dydaktyczna z propozycjami zajęć aktywizujących, wspierających wszechstronny rozwój dzieci.

  • Zawiera projekty z filmami i animacjami oraz pliki muzyczne.
  • Ułatwia prowadzenie zajęć dzięki szczegółowym scenariuszom autorstwa Doroty Dziamskiej.
  • Pomaga w czasie zajęć prowadzić obserwacje i wspierać dzieci słabsze dzięki dokładnym wizualnym instrukcjom, według których działają dzieci.
  • Podnosi poziom integracji sensorycznej, tworząc pole doświadczeń stymulujących wszechstronny rozwój dzieci.
  • Wspomaga koncentrację i stabilizację lateralną dzieci.
  • Pozwala prowadzić atrakcyjne dla dzieci zajęcia dzięki zabawowej formie.