Słowa na czasie. Klasa 3

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 95/5,6/2017/z1
Autorzy: Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski, Wilga Herman, Zofia Pomirska

Podręcznik do języka polskiego „Słowa na czasie” dla klasy 3 gimnazjum łączy treści literacko-kulturowe i językowe. Dzięki temu publikacja oferuje kompletny kurs przedmiotowy i pozwala na kształcenie umiejętności wskazanych w podstawie programowej.

  • Porządkuje myślenie o literaturze i kulturze oraz pomaga uczniom zrozumieć istotę i znaczenie omawianych dzieł za pomocą chronologicznego układu treści.
  • Stanowi inspiracją do rozmów na temat ponadczasowych zagadnień dzięki atrakcyjnym i różnorodnym utworom literackim.
  • Zachęca do podejmowania samodzielnych prób twórczych poprzez szczegółowe instrukcje pisania różnych form wypowiedzi.
  • Ułatwia analizę i interpretację tekstów dzięki kompletowi informacji przy utworze oraz starannie opracowanym poleceniom.
  • Pomaga rozwijać kompetencje językowe poprzez wyważone proporcje między wiedzą i praktyką.
  • Przybliża róże formy przekazywania treści dzięki tematom ujętym w dziale Media.