Słowa na start! Klasa 4, część 2

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie językowe

Nr dopuszczenia: 338/2/2011/2015
Autorzy: Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Danuta Rożek

Podręcznik „Słowa na start!” do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej (część 2) w przystępny i skuteczny sposób rozwija kompetencje językowe uczniów. Jego konstrukcja – jeden temat odpowiada jednej godzinie lekcyjnej – ułatwia organizację pracy. 

  • Umożliwia wykorzystanie zdobytych umiejętności w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych dzięki funkcjonalnemu ujęciu treści językowych. 
  • Kształci umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie poprzez treści i ćwiczenia zawarte w rozdziałach Jak się porozumiewać? i Jak tworzyć wypowiedzi?.  
  • Pozwala na przyswojenie i utrwalenie najważniejszych zasad ortograficznych dzięki różnorodnym zadaniom i przejrzystej prezentacji wiadomości.     
  • Ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności dzięki modułom Czy już wiesz?, Czy już potrafisz? zamieszczonym na końcu każdego rozdziału.