Słowa na start! Klasa 6, część 1

Słowa na start! Klasa 6, część 1

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie i kulturowe

Nr dopuszczenia: 338/5/2014/2016
Autorzy: Marlena Derlukiewicz

Podręcznik „Słowa na start!” do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej (część 1) zawiera niezbędne treści z kształcenia literackiego i kulturowego. Układ zagadnień został skorelowany z kalendarzem – każdemu rozdziałowi odpowiadają dwa kolejne miesiące.

  • Rozwija wrażliwość ucznia i pobudza jego ciekawość dzięki różnorodnym tekstom kultury.
  • Zachęca do wyrażania własnych opinii oraz uczy pracy zespołowej – kształceniu tych umiejętności służą zadania Myślę, że… i W grupie.
  • Pobudza do twórczego myślenia – przede wszystkim poprzez Ćwiczenia na start! i polecenia Mam pomysł…
  • Kształci umiejętności właściwego porozumiewania się w mowie i piśmie dzięki informacjom zamieszczonym w Radach dla…
  • Prezentuje zasady poprawnej pisowni na atrakcyjnych, niekonwencjonalnych rozkładówkach Na tropie ortografii.
  • Ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności dzięki modułom Czy już wiesz?, Czy już potrafisz? zamieszczonym po każdym rozdziale.