SP DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

SP DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

Podręcznik kl. 7 Nowa Edycja 2020-2022

Nr dopuszczenia: 814/1/2017
Autorzy: Kamińska Jolanta

Nowa edycja 2020-2022

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8 

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej - gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń - a w nim:

  • Szczególna uwaga zwrócona na reagowanie językowe, dialogi sterowane, liczne impulsy językowe aktywizujące ucznia.
  • Systematyzujące zagadnienia gramatyczne zestawione w postaci tabel i reguł w języku polskim (Grammatik kompakt!) po każdym rozdziale.
  • Wzbogacona oferta ćwiczeń leksykalno-gramatycznych.
  • Interesujące projekty (PROJEKTECKE) motywujące do nauki języka niemieckiego.
  • Słownik aktywny (Aktivwörterbuch), który jednocześnie pomoże uczniom przygotować się do testu.
  • Sekcje powtórzeniowe (FOKUS – Wiederholung) po każdym rozdziale.
  • Indywidualizacja nauczania (Mehr wissen = Mehr können) i intensywny trening fonetyczny.
Strefa narzędzi
Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Zobacz także