SP DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

SP DAS IST DEUTSCH KOMPAKT

Zeszyt ćwiczeń kl. 7

Autorzy: Kamińska Kolanta

Das ist Deutsch! KOMPAKT

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

  • Zadania leksykalno-gramatyczne ściśle skorelowane z podręcznikiem.
  • Nagrania do zeszytu ćwiczeń dostępne online.
  • Dodatkowe ćwiczenia systematyzujące zagadnienia gramatyczne (Grammatik kompakt! – ÜBUNGEN) oraz udostępniony poprzez kody QR pakiet dodatkowych zadań gramatycznych (sekcje Grammatik kompakt! – ÜBUNGEN).
  • Dodatkowe zadania umożliwiające indywidualizację pracy (FOKUS – Extra).
  • Filmy gramatyczne dostępne poprzez kody QR.
  • Bank filmów, które są dostępne poprzez kody QR i karty pracy do nich (DVD-Filme – Arbeitsblätter).
  • Karty utrwalające komunikację (Kommunikation kompakt!), które systematyzują reakcje językowe, po każdym rozdziale.
  • Rozbudowane sekcje powtórzeniowe (FOKUS – Wiederholung) po każdym rozdziale.
  • Testy samokontroli (Keine Angst vor dem Test!) z ewaluacją do wykonania przed klasówką (Meine Ergebnisse – Keine Angst vor dem Test).

Zadania z podręcznika na rozumienie ze słuchu z możliwością uzupełnienia rozwiązań – na końcu publikacji.

Strefa narzędzi
Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Zobacz także