Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do szkół masowych

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest udzielana zarówno podstawowym szkołom publicznym, jak i niepublicznym. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji

W roku szkolnym 2023/24 o dotację celową na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe mogą wnioskować wszystkie uprawnione szkoły dla uczniów z klas I, IV oraz VII. W pozostałych klasach można wnioskować o dotację na materiały ćwiczeniowe.

Dokładne terminy, kwoty oraz wzory wniosków ogłaszane są corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji celowej.

Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera przewidziana jest dotacja celowa, która jest ponad 2 razy wyższa niż dla uczniów w normie intelektualnej. Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest wypełnienie załącznika nr 2 do Rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Załącznik nr 2 należy wypełnić oddzielnie dla każdego rodzaju niepełnosprawności, a uczniów ujętych w załączniku 2 nie należy uwzględniać już w załączniku 1.   

Będziemy informować Państwa na bieżąco odnośnie terminów składania wniosków oraz przekażemy Państwu aktualne wnioski, a także przygotujemy materiały instruktażowe, pomocne przy wnioskowaniu o dotacje celową dla uczniów z orzeczeniami.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z dotacją celową dla uczniów ze SPE zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem zamieszczonego na dole strony formularza kontaktowego. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji na temat dotacji celowej dla uczniów ze SPE oraz oferty materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z serii „Pewny start” oraz „Akademia pomysłów” znajdą Państwo na stronie https://www.nowaera.pl/ksztalcenie-specjalne

opis

Formularz kontaktowy

Masz pytania dotyczące publikacji "Pewny start" i "Akademia pomysłów" dedykowanych kształceniu specjalnemu?
Potrzebujesz więcej informacji na temat oferty w ramach dotacji celowej dla dzieci z niepełnosprawnościami? 

Skontaktuj się z nami: tel. 58 721 48 00, e-mail: spe.publikacje@nowaera.pl  
lub wypełnij poniższy formularz. 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form