Javascript is required
Przejdź do treści głównej

Dotacja celowa na podręczniki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do szkół masowych

11.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest udzielana zarówno podstawowym szkołom publicznym, jak i niepublicznym. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest udzielana zarówno podstawowym szkołom publicznym, jak i niepublicznym. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji.

W roku szkolnym 2024/25 o dotację celową na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe mogą wnioskować wszystkie uprawnione szkoły dla uczniów z klas II, V oraz VIII. W pozostałych klasach można wnioskować o dotację na materiały ćwiczeniowe.

Dokładne terminy, kwoty oraz wzory wniosków ogłaszane są corocznie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji celowej.

Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera przewidziana jest dotacja celowa, która jest ponad 2 razy wyższa niż dla uczniów w normie intelektualnej. Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest wypełnienie załącznika nr 2 do Rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Załącznik nr 2 należy wypełnić oddzielnie dla każdego rodzaju niepełnosprawności, a uczniów ujętych w załączniku 2 nie należy uwzględniać już w załączniku 1. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z dotacją celową dla uczniów ze SPE zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem zamieszczonego na dole strony formularza kontaktowego. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu.
 

Więcej informacji na temat dotacji celowej dla uczniów ze SPE oraz oferty materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z serii „Pewny start” oraz „Akademia pomysłów” znajdą Państwo na stronie KSZTAŁCENIE SPECJALNE.

Formularz kontaktowyMasz pytania dotyczące publikacji "Pewny start" i "Akademia pomysłów" dedykowanych kształceniu specjalnemu?
Potrzebujesz więcej informacji na temat oferty w ramach dotacji celowej dla dzieci z niepełnosprawnościami? 

Skontaktuj się z nami: tel. 58 721 48 00, e-mail: spe.publikacje@nowaera.pl  
lub wypełnij poniższy formularz. 

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się