Praca indywidualna i praca grupowa w zdalnym nauczaniu z uczniem ze SPE

Czym charakteryzuje się praca zdalna – zarówno indywidualna, jak i grupowa – z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

  • Czego teraz potrzebuje nauczyciel lub terapeuta do pracy z uczniem, a czego do wsparcia rodziców?
  • Jak wykorzystać zasoby, które już mamy?
  • Jak efektywnie prowadzić zajęcia indywidualne, a jak grupowe?

Monika Dąbkowska – nauczyciel terapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, doradca metodyczny kształcenia specjalnego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach


Obejrzyj retransmisję webinarium: