Spotkania z filozofią

Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1044/2019
Autorzy: Monika Bokiniec, Sylwester Zielka

Podręcznik Spotkania z filozofią w przystępny sposób wprowadza uczniów w myślenie filozoficzne na podstawie filozofii starożytnej. Zwraca także uwagę na jej wpływ na kulturę późniejszych epok oraz na ponadczasowość problemów i sporów, które były przedmiotem rozważań starożytnych myślicieli.

  • Wspomaga przyswajanie wiedzy i rozumienie treści filozoficznych poprzez przystępny język i różnorodne formy przekazu.
  • Dzięki odwołaniom do doświadczeń uczniów przybliża ważne zagadnienia filozoficzne i zachęca do samodzielnego ich rozważania.
  • Zaznajamia z interesującymi faktami z życia filozofów oraz źródłosłowem pojęć filozoficznych, dzięki czemu nawet trudne terminy stają się zrozumiałe dla uczniów.
  • Umożliwia sytuowanie omawianych zagadnień w kontekście historycznym i ukazuje wzajemne relacje pomiędzy myślami poszczególnych filozofów.
  • Polecenia i ćwiczenia umożliwiają rozwijanie umiejętności formułowania sądów, argumentowania oraz krytycznego myślenia, przydatnych na maturze z języka polskiego.