Spotkania z fizyką. Część 1

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 93/1/2009/2015
Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Podręcznik dla gimnazjum „Spotkania z fizyką” cz. 1 umożliwia łagodne wprowadzenie uczniów w zagadnienia fizyki – od działów „Oddziaływania” i „W świecie materii” – bez konieczności stosowania aparatu matematycznego na początku nauki.

  • Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i rozbudza ciekawość świata, m.in. dzięki opisowo przekazywanym treściom, nowoczesnym infografikom czy interesującym informacjom zawartym w elemencie A to ciekawe.
  • Umożliwia skuteczną naukę rozwiązywania zadań, dzięki rozwiązanym Przykładom i zadaniom różnego typu do samodzielnej pracy.
  • Ułatwia utrwalenie wiedzy i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, poprzez wykorzystanie elementów powtórzeniowych zamieszczonych na koniec tematów i działów, jak Nowe pojęcia, Rozwiąż zadania i Podsumowanie działu składające się z przypomnienia teorii i Testu.
  • Pokazuje fizykę jako naukę bliską życiu i zachęca do jej poznawania, dzięki zilustrowanym Doświadczeniom do samodzielnego wykonania przez ucznia w domu lub skromnie wyposażonej pracowni, oraz przykładom i ilustracjom ukazującym związki fizyki z życiem codziennym.