Spotkania z fizyką. Część 3

Spotkania z fizyką. Część 3

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 93/3/2010/2015
Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Podręcznik dla gimnazjum „Spotkania z fizyką” cz. 3 przybliża w prosty i zrozumiały sposób nowe ciekawe zjawiska fizyczne dotyczące działów "Elektrostatyka", "Prąd elektryczny" i "Magnetyzm".

  • Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i rozbudza ciekawość świata m.in. dzięki opisowo przekazywanym treściom, nowoczesnym infografikom czy interesującym informacjom zawartym w elemencie A to ciekawe.
  • Umożliwia skuteczną naukę rozwiązywania zadań dzięki rozwiązanym Przykładom i zadaniom różnego typu do samodzielnej pracy.
  • Ułatwia utrwalenie wiedzy i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego poprzez wykorzystanie elementów powtórzeniowych zamieszczonych na koniec tematów i działów, jak Nowe pojęciaRozwiąż zadania Podsumowanie działu składające się z przypomnienia teorii i Testu.
  • Pokazuje fizykę jako naukę bliską życiu i zachęca do jej poznawania dzięki zilustrowanym Doświadczeniom do samodzielnego wykonania przez ucznia w domu lub skromnie wyposażonej pracowni, oraz przykładom i ilustracjom ukazującym związki fizyki z życiem codziennym.