Spotkania z fizyką. Część 4

Spotkania z fizyką. Część 4

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 93/4/2011/2016
Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska


Podręcznik dla gimnazjum „Spotkania z fizyką” cz. 4 przybliża w prosty i zrozumiały sposób nowe ciekawe zjawiska fizyczne dotyczące działów "Drgania i fale " i "Optyka".

  • Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i rozbudza ciekawość świata, m.in. dzięki opisowo przekazywanym treściom, nowoczesnym infografikom czy interesującym informacjom zawartym w elemencie A to ciekawe.
  • Umożliwia skuteczną naukę rozwiązywania zadań, dzięki rozwiązanym Przykładom i zadaniom różnego typu do samodzielnej pracy.
  • Ułatwia utrwalenie wiedzy i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, poprzez wykorzystanie elementów powtórzeniowych zamieszczonych na koniec tematów i działów, jak Nowe pojęciaRozwiąż zadania Podsumowanie działu składające się z przypomnienia teorii i Testu.
  • Pokazuje fizykę jako naukę bliską życiu i zachęca do jej poznawania, dzięki zilustrowanym Doświadczeniom do samodzielnego wykonania przez ucznia w domu lub skromnie wyposażonej pracowni, oraz przykładom i ilustracjom ukazującym związki fizyki z życiem codziennym.