Spotkania z fizyką

Spotkania z fizyką

Generator testów i sprawdzianów dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Generator testów i sprawdzianów to niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Zawiera około 1000 zadań skorelowanych z podręcznikiem „Spotkania z fizyką” dla klasy 7 szkoły podstawowej.

  • Umożliwia tworzenie własnych testów, sprawdzianów i kartkówek dzięki dużej liczbie zadań z funkcją edytowania oraz możliwości dodawania własnych zadań. 
  • Ułatwia sprawdzanie różnych umiejętności dzięki zróżnicowanym typom zadań oraz przypisanym do nich wymaganiom z podstawy programowej.
  • Pomaga w dowolnym momencie sprawdzać postępy uczniów dzięki łatwemu sposobowi zestawiania zadań dla dwóch grup wraz z kluczem odpowiedzi.
  • Zapewnia skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania sprawdzianu dzięki gotowym arkuszom zadań.