Spotkania z kulturą

Spotkania z kulturą

Karty pracy ucznia z tekstami źródłowymi

Autorzy: praca zbiorowa

Karty pracy z tekstami źródłowymi do podręcznika „Spotkania z kulturą” zawierają materiały i ćwiczenia, które umożliwiają zainicjowanie na lekcji ciekawego dialogu o współczesnej kulturze.

  • Rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem dzięki zestawom poleceń do poszczególnych tekstów.
  • Pomagają aktywizować uczniów na zajęciach poprzez teksty i ćwiczenia prowokujące do rozmów o najbardziej interesujących zjawiskach we współczesnej kulturze.
  • Pozwalają na wykorzystanie zadań w pracy z różnymi seriami podręczników dzięki starannemu doborowi materiałów i uniwersalnym rozwiązaniom dydaktycznym.