Chemia w szkole podstawowej – co pomaga w sprawnej realizacji wymagań podstawy programowej?