Co zrobić, aby nasi uczniowie czuli się dobrze ze sobą, z innymi, ale też, aby innym było z nimi dobrze...

Program spotkania

  • Obszary zmian rozwojowych w sferze społeczno-emocjonalnej wieku wczesnoszkolnego.
  • Kompetencje kluczowe przygotowujące dziecko do funkcjonowania w dorosłym życiu.
  • Nauczyciel jako animator i organizator procesu uczenia się kompetencji społeczno – emocjonalnych dzieci.
  • Tekst literacki jako inspiracja do organizowania przestrzeni doświadczeń dziecka.
  • W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane nowe teksty z cyklu „Między nami” z „Elementarza odkrywców” dla klasy 2.

O prowadzącej

Renata Wolińska

Pedagog szkolny, doradca metodyczny psychoprofilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży GODN Gdynia, były doradca edukacji wczesnoszkolnej GODN Gdynia, nauczycielka pracująca z uczniami z zespołem ADHD, ADD, Aspergera, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych WSH Gdańsk, WSHE Elbląg.

Wieloletnia prelegentka podczas ogólnopolskich konferencji, zajęć wykładowo-warsztatowych dla rodziców i nauczycieli oraz rad pedagogicznych na terenie całego kraju.

Autorka wielu artykułów do Gdyńskiego Kwartalnika Pedagogicznego, Pedagog roku 2012.

Zapisy na spotkanie

Aby zapisać się na spotkanie:
zadzwoń: 801 88 10 10 lub 58 721 48 00
albo napisz: nowaera@nowaera.pl